โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีชื่องานว่า “Thai Cultural showcase and Thai literature the musical”

6.jpg

ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับเยียร์ 13 นอกจากนี้ยังมีการประกวดนพมาศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้นำกระทงไปลอยในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงตามแบบอย่างวิถีความเป็นไทย

คณะครูวิชาภาษาไทยได้จัดเตรียมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถบนเวทีตามลำดับ มีทั้งการแสดงรำไทยที่มีความงดงามแบบไทย การเต้นจินตลีลาประกอบการร้องเพลง และการแสดงละครเพลงสี่ภาคซึ่งเป็นการนำวรรณคดีที่สำคัญของแต่ละภาคมาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวประกอบบทเพลงที่น่าประทับใจสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย โดยผู้ร่วมงานมีทั้งนักเรียน ผู้ปกครองชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนประมาณ 1,500 คน ได้แต่งชุดไทยเพื่อมาร่วมงานในค่ำคืนพิเศษนี้

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นโดยดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์เป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 -18 ปี มีนักเรียนทั้งแบบนักเรียนประจำ(หอพัก) และนักเรียนไป-กลับ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล (Early Years Foundation Stage), หลักสูตร IGCSE ระดับเยียร์ 10 – 11 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 – 4) และหลักสูตร IB ในระดับเยียร์ 12 – 13 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6)